​​​​​​​

Om oss

​​​​​​​

Hög kvalitet kombinerat med innovation

PreEnergi är ett företag som vill ta sig an framtiden med ett innovativt driv och miljötänk. Produkter som tillverkas hos oss används av andra företag för till exempel återvinningscentraler, som är ett viktigt steg i att hålla nere verksamheters miljöpåverkan. Tillsammans med våra delägare har vi en bred och balanserad kompetens som kommer att hjälpa oss framåt på en konstant utvecklande väg.

Verksamheten har gått bra ända sedan starten 2005, trots konjunktursvängningar, och vi blev utsedda till ett av Gävleborgs mest lönsamma företag 2012. Vår företagsidé och den höga kvaliteten vi håller som vår standard gör att det går att lita på att verksamheten behövs oavsett ekonomiskt läge.
 
Till största del tillverkar vi inget mot lager, utan alla våra produkter skräddarsys till unika lösningar efter dina behov och anpassas efter din verksamhet.

Historia


PreEnergi startades som ett separat aktiebolag 2005 vid namn PT Energisystem ur ett annat aktiebolag. Anledningen var att ägarna ville ha en bättre struktur och dela upp verksamheterna i två bolag istället för ett. Verksamheten har anor ända tillbaka till 1948 då huvudbolaget startades.
 
Sedan 2005 har produktionen rullat på och utvecklingen har hela tiden gått framåt. Vårt driv hjälper oss att förbättra oss och nå ännu bättre lösningar på våra kunders behov. Namnet PreEnergi togs 2011.

Sedan maj 2019 har PreEnergi ny ägarstruktur, och företaget ägs av sex stycken delägare.